Biološko prečišćavanje otpadnih voda

Za industrijske otpadne vode i organski zagađene otpadne vode: Supstance koje ostaju u otpadnoj vodi kao rastvorena prljavština se odvajaju od vode u potpunosti biološkim procesom.

Description

Za industrijske otpadne vode i zagađene vode. Supstance koje ostaju u otpadnoj vodi kao rastvorena prljavština se odvajaju od vode u potpunosti biološkim procesom.

Sistemi su u skladu sa standardima EU, kao i sa nacionalnim propisima širom sveta.

Ness-Schneider GmbH sistemi se baziraju na:

  • Pumpnim stanicama
  • Aerobnom i anaerobnom principu rada
  • Filtraciji mulja