Prečišćavanje otpadnih voda UV zracima

UV dezinfekcija vode je metod dezinfekcije koji koristi kratko-talasnu ultraljubičastu(UV) svetlost za ubijanje ili inaktivaciju mikroorganizama.

Description

UV dezinfekcija vode je metod dezinfekcije koji koristi ultraljubičastu (UV) svetlost za ubijanje ili inaktivaciju mikroorganizama.

Prednosti UV dezinfekcije vode:

  • UV je proces bez hemikalija koji ne ubacuje ništa u vodu osim UV svetla
  • Tretman UV svetlošću ne stvara kancerogene dezinfikacione nusproizvode koji  bi mogli negativno da utiču na kvalitet vode
  • UV je veoma efikasan u inaktiviranju širokog opsega mikroorganizama
  • UV može biti korišćen da razbije otrovne hemijske zagađivače dok istovremeno dezinfikuje