Separatori za svinjsko meso

BAADER je razvio jedinstvenu i širom sveta dokazanu metodu za odvajanje mekih i čvrstih komponenti za širok spektar primena:

Dodatna obrada od prethodno rezanog crvenog mesa, živine i ribe
Proizvodnja pirea i sokova od voća i povrća
Raspakivanje malih pakovanja

Description

Traka za stiskanje dovodi proizvod do perforiranog bubnja i pritiska meke komponente kroz rupe na bubnju. Čvrste komponente ostaju izvan bubnja. Na odnos prinosa i kvaliteta može se uticati podešavanjem potisnog valjka.

BAADER garantuje najveći prinos proizvoda vrhunskog kvaliteta.

BAADER asortiman mekih separatora dostupan je u pet modela, svaki sa različitim opcijama pogodnim za različite primene i kapacitete.

Vrednosti protoka izuzetno variraju u zavisnosti od veličine otvora u perforiranom bubnju, tipa ubacivanja, proizvoda i njegovog prethodnog tretmana (npr. stepen prethodnog mlevenja), temperature dovoda, izabranog pritiska itd. Vrednosti za svaku primenu moraju se odrediti pojedinačno između kupca mašine i dobavljača.