Description

Rešenja za sečenje su dizajnirana sa najvećom mogućom preciznošću sečenja i najefikasnijim korišćenjem osoblja, ispunjavajući najviše standarde higijene i bezbednosti.

  • Minimalno ručno rukovanje proizvodom
  • Rotacija poslova operatera
  • Uniformni proizvodi
  • Kratak period uvođenja za nove operatere
  • Poboljšana optimizacija prinosa
  • Koncept tempa diktira stope proizvodnje
  • Lak pristup za čišćenje