Automatsko primarno sečenje svinjetine

Automatsko primarno sečenje se vrši velikom brzinom merenjem obe polovine svinjskog trupa, između kuka i mišića ramena u jedinici fiksiranja.

Description

Automatsko primarno sečenje se vrši velikom brzinom merenjem obe polovine svinjskog trupa, između kuka i mišića ramena u jedinici fiksiranja. Nakon automatskog odsecanja zadnjih nogu, trup se polaže i poravnava za merenje. Merenje se vrši pomoću servo kontrolisanih jedinica, što obezbeđuje najpreciznije merenje i registraciju svakog pojedinačnog trupa, a samim tim i precizne rezove. Obe polovine su ispravljene uz uređaj za poravnanje leđa, gde se ugao reza može individualno podesiti, a nakon merenja se postavljaju u pravi položaj za sečenje. Zatim se dele na noge, srednje i rame i dalje transportuju odvojeno na različite linije, kao što je linija za otkoštavanje.