Oprema za transport pakovanja

Prevoz kutija koje sadrže proizvod(e) zahteva dodatnu pažnju, zbog težine i visine naslaganoih kutija. Itec-Frontmatec ima potpuno automatizovano, robusno i higijensko rešenje za ovo.

Description

Glavna oprema u rešenju za transport sa naslaganim prozizvodima na ležište sastoji se od slagača, liftova i transportnih transportera. Napravljeno od nerđajućeg čelika, rešenje za transport naslaganih sanduka može da primi različite vrste tacni, što ga čini posebno pogodnim za transport higijenski osetljivih prehrambenih proizvoda kao što je meso. U bliskoj saradnji sa kupcem, određuje se tačna konfiguracija rešenja (pojedinačna ili složena gajba) za optimalan logistički tok.