Zatvaranje i punjenje gotovih jela

Zatvaranje i punjenje gotovih jela

Waldner Unimat prepoznatljiv je po fleksibilnim serijama: u mogućnosti je da puni 300-15.000 proizvoda na sat. Unimat je dostupan kao poseban sistem za doziranje, kao dopuna postojećim mašinama za zaptivanje, a pre svega kao fleksibilno rešenje za punjenje različitih stanica. Može se koristiti i kao solo mašina za punjenje staklenih tegli.

Description

Waldner Unimat prepoznatljiv je po fleksibilnim serijama: u mogućnosti je da puni 300-15.000 proizvoda na sat. Unimat je dostupan kao poseban sistem za doziranje, kao dopuna postojećim mašinama za zaptivanje, a pre svega kao fleksibilno rešenje za punjenje različitih stanica. Može se koristiti i kao solo mašina za punjenje staklenih tegli.