Linija za kompletnu preradu krompira

Marrodanova specijalnost bazirana je na opremi za sterilizaciju i pasterizaciju, proizvodima koji prolaze kroz termičku obradu. Oprema je prilagođena svim vrstama ambalažnih materijala.Sa autoklavima i gasnim pasterizatorima možete praktično tretirati sve vrste proizvoda.

Description

Linija za kompletnu preradu krompira

Marrodanova specijalnost bazirana je na opremi za sterilizaciju i pasterizaciju, proizvodima koji prolaze kroz termičku obradu. Oprema je prilagođena svim vrstama ambalažnih materijala.Sa autoklavima i gasnim pasterizatorima možete praktično tretirati sve vrste proizvoda.