HD 4000 PLUS

HD 4000 plus – mašina za automatsko oblikovanje burgera. HD 4000 plus može da proizvede do 4000 hamburgera na sat.

Description

HD 4000 plus

Mašina za automatsko oblikovanje burgera. HD 4000 plus može da proizvede do 4000 hamburgera na sat.

  • Promenljiva produktivnost, do 4000 pljeskavica na sat
  • Pneumatski čistač žice
  • Rezervoar 30 lt
  • Dodatni rezervoar – 80 lt
  • Nosivi sto sa točkovima
  • Transportna traka 1127 mm
  • Nožni prekidač
  • Nema posebnih alata za demontažu