TPS mašine za zaptivanje

TPS mašine za zaptivanje HENKOVAC dizajnirane su za pakovanje prehrambenih proizvoda u MAP (Modifikovana atmosfera)  uslovima.

Description

TPS mašine za zaptivanje HENKOVAC

HenkoVac TPS mašine za zaptivanje dizajnirane su za pakovanje prehrambenih proizvoda u MAP (Modifikovana atmosfera)  uslovima.

Mala investicija, lako programiranje i velika fleksibilnost objašnjavaju popularnost ovih mašina. Kompleti kalupa mogu se lako menjati bez potrebe za alatom zbog jedinstvenog „sistema za jednostavnu promenu kalupa“. Potpuno automatski senzor kontroliše vakuum i ubrizgavanje gasa kako bi se stvorila savršena atmosfera unutar pakovanja.