K28-06L Kružna testera za rasecanje na četvrtine

Kružna testera za opšte sečenje u postrojenjima velike propusnosti

Description

Kružna testera za opšte sečenje u postrojenjima velike propusnosti

  • Dugačak vrat zupčanika kao 2. ručka
  • Mehanička motorna kočnica MMB
  • List kružne testere grubo nazubljen KGZ
    spiralni kabl SK

Opciono

  • Sa 2-ručnim sigurnosnim prekidačem (protiv vezivanja)