Autoklavi

Autoklavi – Ako vaš proizvodni proces ne zahteva kontinuirani sistem pasterizacije/sterilizacije, prirodno ćete se odlučiti za industrijski autoklav.Vaš sledeći korak će biti da odlučite koji tip autoklava najbolje odgovara vašim potrebama:

  • – autoklav na vodeni mlaz
  • Vazdušni/parni procesni autoklavi, i
  • Bi-procesni autoklavi

Description

AUTOKLAVI

KOJE VAM REŠENJE TREBA?

Ako vaš proizvodni proces ne zahteva kontinuirani sistem pasterizacije/sterilizacije, prirodno ćete se odlučiti za industrijski autoklav.

 Vaš sledeći korak će biti da odlučite koji tip autoklava najbolje odgovara vašim potrebama:

  •  autoklav na vodeni mlaz
  • Vazdušni/parni procesni autoklavi, i
  • Bi-procesni autoklavi

SVAKA VRSTA AUTOKLAVA:

  • Pogodan je za bilo koju vrstu proizvoda i pakovanja,
  • Obezbeđuje adekvatno očuvanje organoleptičkih kvaliteta proizvoda, i
  • Može sačuvati i integritet vaše ambalaže, uključujući najfleksibilnije i najlomljivije kontejnere