Firma Branelli Co. d.o.o. je osnovana u Beogradu aprila 2014. godine. Bavimo se prodajom mašina i opreme, pre svega za potrebe prehrambene industrije, a pored toga i consulting-om u oblasti mesne industrije. Pored ove uske specijalnosti, programi koje zastupamo omogućavaju nam i ulazak u druge grane privrede. Jedan od tih segmenata je zastupanje italijanskih firmi koje se bave opremanjem hotela, restorana i vinarija, a koje su proizvođači ekskluzivnih vitrina za vina i mehaničkih slajserica za pršutu. Takođe zastupamo i kompanije koje proizvode visokokvalitetnu opremu za higijenu, kao i sisteme prečišćavanja otpadnih voda koje su primenjive u svim granama industrije.

MISIJA nam je da svojim klijentima omogućimo najviši mogući nivo kvaliteta kada su u pitanju mašine i oprema koju nudimo. Imajući u vidu činjenic da se ideje i tehnologije i u ovoj oblasti svakodnevno menjaju i razvijaju, spremni smo da usvajamo nove koncepte i da napredujemo iz dana u dan, kako bismo poboljšali kvalitet proizvodnje naših klijenata

VIZIJA: Svetske trendove i novosti iz oblasti koje pokrivamo nastojimo da implementiramo u proizvodnim pogonima i objektima naših cenjenih klijenata.

Osnovni CILJ nam je izgradnja iskrenog odnosa punog poverenja sa klijentima, kao i da efikasno i u najkraćem mogućem roku odgovorimo svim njihovim potrebama i zahtevima.

Oprema za klanice
Procesna oprema
Prerada voća i povrća
Oprema za pandleraj
Linije za konzervu
Opremanje hotela i restorana
Oprema za higijenu
Otpadne vode
Oprema za mlekare
Opremanje vinarija